TDC Token

Tổng số phát hành:
150,000,000 TDC
Tổng lượng đã phát hành:
43,710,955 TDC
Khối lượng giao dịch 24h:
40 TDC
Thành viên kích hoạt tài khoản:
13,568 thành viên

Thống kê hiện tại trong vòng 24 giờ

Lượng giao dịch BTC:
193.228040 BTC
Lượng giao dịch ETH:
200.583487 ETH
Lượng giao dịch BCH:
159.115000 BCH
Lượng giao dịch LTC:
155.824000 LTC
Lượng giao dịch VNDC:
18,242,527 VNDC